• DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE 8 KLAS
   
  Udostępniam Wam, padlet Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach -https://padlet.com/urszulawirkuswielinska/kbap24h4qwyn58du. Znajdziecie tutaj  najważniejsze linki do stron internetowych z informacjami dotyczącymi:
  - Zarządzenia Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023
  - informacje o elektronicznym systemie naboru
  - informacje o ofertach edukacyjnych szkół ponadpodstawowych
  - testy predyspozycji zawodowych, osobowości, zainteresowań zawodowych czy test talentów
  - terminarz rekrutacji (będzie dostępny niebawem)
  - dni otwarte szkół (jak tylko się pojawią informacje)
   

   • CELEM DORADZTWA ZAWODOWEGO JEST:

    - przygotowanie uczniów do świadomego i dopasowanego do ich możliwości wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu.


 • CHCEMY TO OSIĄGNĄĆ PRZEZ:

  - zdobywanie wiedzy o rynku szkół ponadpodstawowych

  - rozwijanie kompetencji miękkich: związanych z pracą w zespole, planowaniem, zarządzaniem czasem

  - kształtowaniem postawy szacunku wobec pracy własnej jak i innych

  - rozwijanie wiedzy o rynku pracy

   • przed wybraniem zawodu:

    - co chcę robić?

    - jakie są moje zainteresowania, plany, marzenia?

    - co mogę robić?

    - jakie są moje uzdolnienia, predyspozycje, uwarunkowania zdrowotne.

    - jak wygląda praca w tym zawodzie? czy ta praca dla mnie?

    - ile się zarabia?

    - jak wygląda rynek pracy?

 • CO SIĘ DZIEJE W SZKOLE:

   • zajęcia z doradztwa zawodowego klasy 7 i 8
   • spotkania zawodoznawcze, spotkania ze specjalistami
   • indywidualne konsultacje
   • projekt „Skrzydła Super Mocy”
 • Z TEGO KORZYSTAMY NA ZAJĘCIACH: