• Zespół ds. Szkoły Promującej Zdrowie

     • Martyna Fałczyńska
     • Martyna Fałczyńska
     • Anna Górnowicz
     • Anna Górnowicz
     • Grażyna Jagoda
     • Grażyna Jagoda
     • Paulina Kuklińska
     • Paulina Kuklińska
     • Magdalena Mączyńska
     • Magdalena Mączyńska
     • Paweł Skiba
     • Paweł Skiba
     • Maria Synak
     • Maria Synakkoordynator
     • Patrycja Zmuda Trzebiatowska
     • Patrycja Zmuda Trzebiatowska
     • Certyfikat

     • Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i dodatkowych.

      Edukacja zdrowotna stanowi ważny element życia szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia.

      Od 24 października 2013r. należymy do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nasze działania mają na celu uświadomienie społeczności szkolnej potrzeby dbałości o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i otaczające nas środowisko.