• Zajęcia terapii pedagogicznej organizowane są dla uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia. Obejmują specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone różnymi metodami i technikami, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych.

      

      

     HARMONOGRAM TERAPII PEDAGOGICZNEJ i ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

     p. Roma Cajtel

     Poniedziałek 12.45 3a i 2d

     Poniedziałek 13.35 4b

     Poniedziałek 14.25 5d, 5e, 7b

     Wtorek 10.45 2c,3d

     Wtorek 12.45 1b, 1c, 1e, 2a

     Środa 9.45 3c Środa 14.25 5a, 5b, 6b, 5c

      

     p. Karolina Tyborska

     kl. 4 e  poniedziałek 12:45 s.419

     kl. 4 c czwartek 9:45 s. 308a

     kl. 7a i 8f wtorek 14:25 s. 308a

     kl. 6a,d,c środa 14:25 s. 308a

     kl. 8 a,e, czwartek 14:25 s. 308a

     kl. 8b środa 15:15 s. 308a