• Skład Rady Rodziców

   • Kornelia Żywicka
   • Kornelia ŻywickaPrzewodnicząca
   • Katarzyna Niemczyk
   • Katarzyna NiemczykZastępca
   • Aleksandra Przytarska
   • Aleksandra Przytarskazastępca
   • Kitowska Monika
   • Kitowska Monika Protokolant
   • Albin Orlikowski
   • Albin OrlikowskiKomisja Rewizyjna Rady Rodziców
   • Kamila Peplińska
   • Kamila PeplińskaKomisja Rewizyjna Rady Rodziców
   • Monika Weijer
   • Monika WeijerKomisja Rewizyjna Rady Rodziców
  •  WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW:

  •  

   Prosimy o wpłacanie składek na konto Rady Rodziców:

   Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chojnicach

   Nr Rachunku: 35 8146 0003 0000 0619 5000 0002

   W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

   Wpłata 50 zł na pierwsze dziecko + 25 zł za każde kolejne dziecko z rodziny

    

   rada.rodzicow7@wp.pl