FERS 2023-2025 W zdrowym ciele,zdrowy duch

    • Tytu projektuł: W zdrowym ciele,zdrowy duch

     Czas trwania: 3.12.2023 r. - 2.04.2025 r.

     Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

     Dofinansowanie: 94 009,96 PLN, w tym 77 557,02 PLN funduszy Unii Europejskiej oraz 16 452,94 PLN ze środków krajowych

     Program: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego realizowany na zasadach programu Erasmus+

     Uczestnicy: 12 nauczycieli

     Cele projektu:

     1. Włączenie do programu zajęć założeń edukacji outdoroowej na wybranych przedmiotach szkolnych

     2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie propagowania zdrowego stylu życia

     3. Zwiększenie kwalifikacji kadry w dziedzinie ekologii i znalezienie skutecznych sposobów na wdrażanie nawyków ekologicznych

     4.Poszukiwanie skutecznych metod i sposobów na włączenie dostępnych narzędzi ICT do zajęć outdoorowych

     5.Poznanie i wdrożenie w codzienne zajęcia technik relaksacyjnych

     Działania:

     1. Działania przygotowawcze: rekrutacja, przygotowanie językowe, kulturowe

     2. Mobilności edukacyjne (kursy, szkolenia nauczycieli)

     3.Działania promujące rezultaty zdobytych umiejętności, działania rozpowszechniające rezultaty i ewaluacyjne (wprowadzanie zdobytych umiejętności w toku działań dydaktycznych, organizacja Festynów, warsztatów szkoleniowych, konferencji, działania ewaluacyjne)

     #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

      

     Zapraszamy do śledzenia i polubienia Facebook projektu

      

      

      

     WNIOSEK PROJEKTU

     Informacja o projekcie