• Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki

    • Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki powstało z inicjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach jako efekt udziału w Ogólnopolskim Projekcie „Szkoła współpracy”, którego podstawowym założeniem było autentyczne zaangażowanie  wszystkich podmiotów w życie szkoły i miasta. Działania zainicjowane w ramach Projektu są kontynuowane w ramach działalności Stowarzyszenia od chwili jego zarejestrowania, tj. od 24 kwietnia 2016 r.

  • Członkowie

    • Aleksandra Mroczkowskaprezes zarządu
    • Mariola Wirkuswiceprezes zarządu
    • Monika Hoffmanczłonek
    • Kamila Szulcserkretarz
    • Janusz Wiśniewskiskarbnik
   • Dane:

    STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SIÓDEMKI

    ul. Tuwima 2

    89-600 Chojnice

    NIP: 555 211 09 18

    Nr konta: 51 8146 0003  0000 0502 2000 0010

  • Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży.  Nadrzędnym celem  Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Adresatem podejmowanych działań jest społeczność szkolna – dzieci młodzież, ich rodzice oraz nauczyciele – oraz mieszkańcy osiedla, na którym położona jest szkoła.

   Działalność Stowarzyszenia obejmuje m.in. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjno-sportowych, w tym o charakterze środowiskowym – organizowanie imprez integracyjnych (zajęcia otwarte: zawody sportowe, spływy kajakowe, rajdy rowerowe i piesze, lekcje otwarte), festynów (Festyn Ekologiczny) kiermaszów,  propagowanie zdrowego trybu życia, propagowanie i  organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów (w celu pozyskania funduszy na planowany wyjazd młodzieży angliści prowadzili kursy językowe dla rodziców i mieszkańców osiedla), motywowanie  rodziców  do  działań  na  rzecz  polepszania  warunków kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży- powstanie siłowni na świeżym powietrzu w 2018 r., działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (organizacja Balu Przyjaciół Siódemki), wsparcie środowiska lokalnego w odnawianiu terenów objętych klęską po nawałnicy w 2017 roku- wspólne sadzenie lasu organizowane  w październiku 2018r. i w kwietniu 2019r.