• Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki

     • Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki powstało z inicjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach jako efekt udziału w Ogólnopolskim Projekcie „Szkoła współpracy”, którego podstawowym założeniem było autentyczne zaangażowanie  wszystkich podmiotów w życie szkoły i miasta. Działania zainicjowane w ramach Projektu są kontynuowane w ramach działalności Stowarzyszenia od chwili jego zarejestrowania, tj. od 24 kwietnia 2016 r.

   • Członkowie

     • Aleksandra Mroczkowskaprezes zarządu
     • Mariola Wirkuswiceprezes zarządu
     • Monika Hoffmanczłonek
     • Kamila Szulcserkretarz
     • Janusz Wiśniewskiskarbnik
   • Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży.  Nadrzędnym celem  Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Adresatem podejmowanych działań jest społeczność szkolna – dzieci młodzież, ich rodzice oraz nauczyciele – oraz mieszkańcy osiedla, na którym położona jest szkoła. Działalność Stowarzyszenia obejmuje m.in. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjno-sportowych, w tym o charakterze środowiskowym – organizowanie imprez integracyjnych (zajęcia otwarte: zawody sportowe, spływy kajakowe, rajdy rowerowe i piesze, lekcje otwarte), festynów (Festyn Ekologiczny w czerwcu 2019r.), kiermaszów (Jarmark Bożonarodzeniowy w grudniu 2019r.), propagowanie zdrowego trybu życia (akcje, np. „Śniadanie daje moc”), propagowanie i  organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów (w celu pozyskania funduszy na planowany wyjazd młodzieży angliści prowadzili kursy językowe dla rodziców i mieszkańców osiedla), motywowanie  rodziców  do  działań  na  rzecz  polepszania  warunków kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży- powstanie siłowni na świeżym powietrzu w 2018 r., działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (organizacja Balu Przyjaciół Siódemki), wsparcie środowiska lokalnego w odnawianiu terenów objętych klęską po nawałnicy w 2017 roku- wspólne sadzenie lasu organizowane  w październiku 2018r. i w kwietniu 2019r.

    Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej w przeprowadzone działania, udało się zebrać fundusze na zakup szafek dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

    Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) działania Stowarzyszenia Przyjaciół Siódemki są mocno ograniczone. Udało się jednak zrealizować projekt kalendarza na 2021 rok z pracami plastycznymi uczniów naszej szkoły.