• Grupy przedszkolne 2023/2024

   • 0a "Na morzu" - M. Serowik

    0b  "W teatrze" - D. Janikowska, O. Dobranc

    0c "W lesie" - M. Drążkowska

    0d "Na łące" - M. Ossowska, J. Czaplewska

    0e "W krainie muzyki" -  P. Buczynska, M. Kanthak