• Rozkład dnia

    • 6.30 – 8.00
     • Schodzenie się dzieci do oddziału przedszkolnego, zabawy służące realizacji zainteresowań dzieci

    • 8:00-13:00
     • Realizacja podstawy programowej

    • 8.00 – 8.30
     • Czynności higieniczne , przygotowanie do śniadania.

    • 8:30-9:00
     • Śniadanie

    • 8:00-12:00
     • Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy i zajęcia ruchowe, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowującym dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe.

    • 12:00-12:30
     • Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad.

    • 12:30-13:00
     • Relaksacja, odpoczynek, praca indywidualna, gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.

    • 13:00-14:00
     • Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w kącikach zainteresowań, prace nauczyciela o charakterze obserwacyjnym. Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

    • 14:00-14:30
     • Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

    • 14:30-16:30
     • Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.