• Historia szkoły

    • 1975 r.
     • Zbiorcza Szkoła Gminna

      Zbiorcza Szkoła Gminna

      Po II wojnie światowej chojnickim szkołom podstawowym dokuczała ciasnota. A lata sześćdziesiąte to czas dorastania powojennego wyżu demograficznego. Lekcje kończyły się bardzo późno. Zaczęto mówić o potrzebie powstania kolejnej placówki. Naciski chojnickich władz na decydentów z Bydgoszczy – siedziby województwa nie skutkowały. Dopiero w 1975 ustalono, że nowa szkoła będzie zlokalizowana na Osiedlu Bytowskim i wykopano fundamenty pod nowy gmach szkolny. Szkoła otrzymała numer 7 i nazwę: Zbiorcza Szkoła Gminna. Miały do niej uczęszczać dzieci mieszkające na terenie miasta, lecz podlegała ona władzom wiejskiej Gminy Chojnice jako tzw.„ placówka wiodąca” oraz siedziba administracji gminnej oświaty.

    • 1 września 1977 r.
     • Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach

      Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach

      Budynek Zbiorczej Szkoły Gminnej, której pierwszym dyrektorem został pan Józef Pokrzywnicki, oddano do użytku 11 listopada 1976 roku, ale zaczęła ona tętnić życiem dopiero z chwilą pojawienia się w jej murach uczniów. Pierwszy dzwonek dla tysiąca dzieciaków z 31 oddziałów klasowych i 38 nauczycieli zabrzmiał 1 września 1977 roku. Lekcje już trwały, a szkoła nadal była placem budowy. Wykańczano pomieszczenia sali gimnastycznej. W kolejnych dwóch latach zagospodarowywano teren wokół szkoły: plac rekreacyjny, miasteczko ruchu drogowego, dwa szkolne boiska, ogródek biologiczny i geograficzny.

    • 1988 r.
     • Szkoła nr 7 największą szkołą w Chojnicach

      Szkoła nr 7 największą szkołą w Chojnicach

      Do roku 1988 "siódemka" była największą szkołą w Chojnicach. Dumą szkoły było też jej nowoczesne wyposażenie. I jest ono dumą szkoły do dziś. Szkoła dzięki staraniom dyrektorów, szczególnie w ostatnich latach, dzięki poprzedniej pani dyrektor Wiesławie Gerke oraz aktualnie kierującej "siódemką" pani dyrektor Aleksandrze Mroczkowskiej wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki w procesie informatyzacji , wykorzystania sprzętu audiowizualnego w procesie dydaktycznym, dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka: duchowy, intelektualny, zdrowotny i formę fizyczną.

    • 11 grudnia 1987 r.
     • Wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia

      Wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia

      W dziesiątą rocznicę powstania placówki, 11 grudnia 1987 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru i nadania szkole imienia. Na jej patrona, drogą plebiscytu, wybrano Jana Karnowskiego, twórcę liryki kaszubskiej, wybitnego działacza regionalnego, animatora życia kulturalnego na ziemi chojnickiej, człowieka zasłużonego i godnego naśladowania, a jednocześnie bliskiego przez związek z Chojnicami i regionem.

       

       

      Dla upamiętnienia tego wydarzenia przez wiele lat 11 grudnia szkoła obchodziła swoje święto. Odbywały się akademie, konkursy, wystawy i aukcje prac uczniowskich oraz ślubowanie klas pierwszych. Związek szkoły z ziemią kaszubską i pomorską podkreśla nie tylko osoba patrona. Przez wiele lat "siódemka" realizowała profil regionalno-turystyczny, a mottem poczynań zmierzających do określenia własnego miejsca w małej i wielkiej ojczyźnie były słowa: "Na Kaszuby trzeba się wybrać, trzeba je chłonąć nie tylko umysłem i wzrokiem, ale całym sercem".Dziś kierunek pracy szkoły wyznacza Misja, dokument, który otwiera motto autorstwa Jana Karnowskiego: "Wychowanie młodego Pomorzanina powinno zataczać trzy kręgi: poznanie rzeczy własnych pomorskich, ogólnopolskich i ogólnoludzkich."

     • Zbiorcza Szkoła Gminna - Szkołą Podstawową nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

      Lata osiemdziesiąte i początek dziewięćdziesiątych to prawdziwa fala zmian organizacyjnych w polskiej oświacie, które miały odbicie również w naszej szkole. Z dniem 1 września Zbiorcza Szkoła Gminna stała się samodzielną Szkołą Podstawową nr 7 im. Jana Karnowskiego, a od 1 stycznia następnego roku organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Chojnicach. W 1994 ogłoszono pierwszy konkurs na stanowisko dyrektora, którym została pani Regina Braun, następczyni wieloletniego kierownika „siódemki” – pani dyrektor Urszuli Dończyk.

      Szkoła Podstawowa nr 7 była i jest placówką przyjazną dla uczniów i nauczycieli, o czym świadczy powrót wielu jej absolwentów po latach nauki w szkołach wyższego szczebla, ale już w roli pedagogów.

    • 1999
     • Reforma szkolnictwa - Zespół Szkół nr 7

      Po reformie szkolnictwa w 1999 roku został utworzony Zespół Szkół nr 7 w Chojnicach, w którego skład wchodziły: Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 3. 

    • 2009
     • Ks. Jan Twardowski patronem gimnazjum

      Celem naszego gimnazjum " jest wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności, które ułatwią mu dalszą naukę i odnalezienie się w stale zmieniającym się świecie". Taki kierunek wyznacza "Misja", poprzedzona mottem autorstwa ks. Jana Twardowskiego – "[…] jeśli nie wiesz dokąd iść – sama cię droga poprowadzi."

      Gdy chcemy naprawdę coś ważnego odnaleźć, coś szlachetnego, coś dobrego, z myślą nie o sobie, ale o innych – to wówczas odnajdziemy drogę."

       

      Ks. Jan Twardowski został patronem Gimnazjum nr 3 już w maju 2009 roku z chwilą podliczenia głosów oddanych w tajnych wyborach, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna. Formalne i uroczyste nadanie szkole imienia i wręczenie przedstawicielom uczniów sztandaru zainaugurowało rok szkolny 2010/2011. Święto było podwójne, ponieważ jednocześnie uroczyście otwarto nowo wybudowaną pełnowymiarową salę gimnastyczną, fantastycznie wyposażoną, z galerią dla publiczności

    • 2011
     • Powrót oddziałów zerowych

    • październik 2011 r.
     • Otwarcie Orlika

      W październiku 2011 otwarto dla naszych uczniów kolejny piękny obiekt sportowy – „Orlik”.

    • wrzesień 2016 r.
     • Powstanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

      Od roku szkolnego 2016/2017 maluszki mogą chodzić do naszego przedszkola- od tego roku istnieją w naszej szkole świetnie wyposażone, nowoczesne oddziały przedszkolne.

    • 1.09.2017 r.
     • Powrót 8-letniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

      Obecnie, w wyniku reformy edukacji, od 1 września 2017 roku nasza szkoła jest z powrotem ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 7 im. Jana Karnowskiego.

    • 12 października 2017 r.
     • 40-lecie szkoły

      40-lecie szkoły

      12 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się wielka i wzruszająca uroczystość z okazji 40-lecia istnienia „ Siódemki’. Apel, na który tłumnie przybyli goście, poprowadzili: pani Agata Malinowska i pan Łukasz Łysak, a scenariusz do niego napisała pani Danuta Połom. Całą galę można było zobaczyć na nowoczesnym telebimie. Uroczystość – Jubileusz Czterdziestolecia Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach – utworem „Ta nasza młodość” z repertuaru Piwnicy pod Baranami rozpoczęła nasza absolwentka – Weronika Kowalska, która jest laureatką wielu konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Można było usłyszeć ją na Kwietniowych spotkaniach z poezją, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz na Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.

       

      Zebrani goście mogli obejrzeć na wielkim telebimie teledysk o naszej szkole. Z inicjatywy nauczycieli : Marii Guzelak- Robaszkiewicz, Rafała Lew- Kiedrowskiego, Kamili Szulc i Iwony Wróblewskiej, przy współudziale uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, powstał ten film.

       

      A społeczność szkolna została uwieczniona na pamiątkowym zdjęciu symboliczną siódemką. Powstały plakaty, a dla gości pamiątkowe zakładki zaprojektowane przez naszą absolwentkę- Monikę Małkowską.

    • październik 2017 r.
     • Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki z projektem Z ciemności jest teatr zostało laureatem III edycji programu Decydujesz pomagamy

      W październiku 2017 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki z projektem "Z ciemności jest teatr " zostało laureatem III edycji programu "Decydujesz pomagamy" zorganizowanego przez Tesco oraz Fundację Tesco Dzieciom. Dzięki głosom oddanym na nasze przedsięwzięcie udało się wygrać 5000 złotych i przygotować spektakl – adaptację baśni Hansa Christiana Andersena ukazanej w konwencji czarnego teatru.

       

      Pokaz premierowy odbył się 28 lutego w Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem i okazało się tak interesujące, że koło teatralne zostało zaproszone do wystąpienia przed szerszą publicznością w ramach współpracy z Chojnickim Centrum Kultury. Calineczkę wystawiono 16 marca na auli w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach. Tej odsłonie towarzyszyły wielkie emocje, ponieważ przewagę na widowni stanowiły dzieci, a one są najszczerszymi odbiorcami kultury. I ten występ należy zaliczyć do udanych. Widzowie gratulowali reżyserkom, a dzieci po przedstawieniu rzuciły się na aktorów, by zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.

    • 2019 r.
     • Nowe logo szkoły

      Nowe logo szkoły

      Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach idzie z duchem czasu. Dba o swój wizerunek i ujednolica system wizualny swojej placówki. Jej nowy znak to sylweta niebieskiego koła z wpisaną niesymetrycznie formą otwartej książki. Koło znaku nawiązuje do tradycyjnej szkolnej tarczy, która na początku istnienia szkoły była obowiązującym znakiem „Siódemki”. Ekspresyjna forma otwartej książki, nieograniczona z prawej strony konturem, jest inspiracją fragmentu tekstu hymnu szkolnego, w którym śpiewamy: "(…)Po książkę sięgaj codziennie, bierz z bohaterów przykłady(…)" .Dynamiczna forma przywodzi skojarzenie  otwartych do lotu skrzydeł ptaka i  ma symbolizować obrany przez szkołę kierunek w edukacji- szkołę otwartą, dynamiczną i prężną w każdej dziedzinie. Logo występuje w trzech kolorach. Tradycyjnie w kolorze niebieskim oraz czerni i okazjonalnie w kolorze złota. Forma logo jest czytelna i prosta. To znak graficzny, który ma szansę się przyjąć wizualnie i identyfikować się ze Szkołą Podstawową nr 7  Chojnicach. Autorem znaku jest nauczycielka sztuki  Violetta Klugowska.

    • 14 listopada 2019 r.
     • Wewnątrzszkolna Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące

      Wewnątrzszkolna Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące

      Dnia 14 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach odbyła się Wewnątrzszkolna Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące. W wydarzeniu wzięła udział asystentka szkoły z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej pani Marzanna Boć-Ochyra, dyrekcja, rodzice, nauczyciele, a także uczniowie naszej szkoły. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń między gospodarzami a gośćmi konferencji oraz wdrożenie nowozatrudnionych nauczycieli szkoły w ocenianie kształtujące.

      Konferencja rozpoczęła się powitaniem przez panią Dyrektor Aleksandrę Mroczkowską,           a następnie lekcją otwartą z języka angielskiego w klasie 6c, przygotowaną przez panią Aleksandrę Zotów. Po obserwowanych zajęciach, goście wzięli udział w rundce Word Cafe, podczas której wspólnie dyskutowali na temat elementów OK, takich jak cele i kryteria sukcesu, samoocena i ocena koleżeńska, informacja zwrotna, a także podsumowanie lekcji. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z narzędziami pomocnymi i z powodzeniem stosowanymi w naszej „okejowej” praktyce. Stanowiły one  uzupełnienie wystawy zeszytów uczniowskich.

      Wymiana spostrzeżeń oraz refleksji umożliwiła zgłębienie zagadnień dotyczących oceniania kształtującego, rozwianie wątpliwości, jak i utwierdzenie w przekonaniu iż droga, którą obrała nasza szkoła jest właściwa i uzasadniona.

    • 5 grudnia 2019 r.
     • Festiwal Muzyczny Siódemka Łączy Pokolenia

      5 grudnia 2019 roku mogliśmy uczestniczyć we wspaniałym Festiwalu Muzycznym pt. "Siódemka Łączy Pokolenia" organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki . Celem festiwalu było pozyskane pieniędzy na plac zabaw dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Muzyczną podróż przez różne pokolenia i style poprowadzili p. Agata Malinowska i p. Piotr Grunau . Wszystkim wokalistom towarzyszył uczniowski chór pod opieką p. Sylwii Osińskiej. Mogliśmy wysłuchać wyjątkowych piosenek w wykonaniu niezwykłych duetów: uczniów, rodziców, nauczycieli, seniorów, absolwentów naszej szkoły- największe przeboje i hity!

    • 5 listopada 2020 r
     • Certyfikat Szkoły uczącej się

      Certyfikat Szkoły uczącej się

      5 listopada 2020r. odbyła się Zewnątrzszkolna Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące, której zwieńczeniem było uzyskanie tytułu „Szkoły Uczącej Się”. Jest to prestiżowy tytuł będący potwierdzeniem, że nauczyciele szkoły w swojej pracy z uczniami koncentrują się na procesie uczenia się uczniów poprzez wdrażanie strategii uczenia się i nauczania. Na ten wielki sukces pracowali wszyscy nauczyciele poszczególnych etapów kształcenia, od przedszkola, poprzez klasy I-III, na klasach IV-VIII skończywszy.

       

      Uczestnikami spotkania spoza SP nr 7 byli: asystentka szkoły w programie Całościowego Rozwoju Szkoły – Pani Marzanna Boć-Ochyra, Dyrektor Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia – Pan Grzegorz Czarnowski, St. wizytator Kuratorium Oświaty – Pani Hanna Szyszka, Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Kornelia Żywicka, Wicedyrektor SP im. Janusza Korczaka w Żarnowcu – Pani Żaneta Stawicka oraz cztery liderki ds. oceniania kształtującego z programu CRS2: Pani Marzena Keppen, Pani Halina Gojke, Pani Anna Marzejon oraz Pani Anita Słowik. Ponadto, wśród gości byli również Dyrektor SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach – Pani Ewa Modrzejewska oraz Dyrektor SP nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich – Pan Karol Kołyszko, Wicedyrektorzy SP nr 8 im. Jana Pawła II – Pani Renata Dyląg oraz Pani Hanna Szczodrowska.

       

      Tę niezwykle ważną dla nas uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Aleksandra Mroczkowska. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć krótki film ukazujący istotę podstawowych elementów oceniania kształtującego w procesie kształcenia. Film został zrealizowany wyłącznie przez społeczność „Siódemki”.

       

      Ze względu na obecnie obowiązujące obostrzenia sanitarne, uczestnicy obejrzeli również film stanowiący lekcję otwartą wychowania fizycznego, który był punktem odniesienia do dalszej rozmowy. Goście oraz eksperci podjęli dyskusję dotyczącą celów i kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej oraz skuteczności podsumowywania zajęć edukacyjnych. Efektem były wspólnie wypracowane refleksje, które zaprezentowano na forum konferencji.

    • marzec 2020 r.
     • Nominacja do Dokonań Roku

      W marcu 2020 roku w Chojnickim Centrum Kultury odbyła się impreza ,,Dokonania Roku’’- pełna emocji i wspaniałych doznań artystycznych. Jak co roku nominacje i laury w ważnych dla naszego miasta i okolic kategoriach pokazały, że wśród nas są ludzie z pasją, obdarzeni wielkim talentem i otwarci na potrzeby innych. W gronie wyróżnionych znalazło się Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki. W kategorii Imprezy roku doceniono nasz Festiwal „Siódemka łączy pokolenia”, którego pomysłodawczynią jest pani Sylwia Osińska. Ta nominacja to nie jedyny „siódemkowy” akcent. W kategorii Kultura nominowane były 2 absolwentki naszej szkoły – Weronika Kowalska i Viktoria Szopińska, a w kategorii Nauka i edukacja – Agata Wodowska.