• Komunikaty dla klas 4-8

    • Spotkania z rodzicami

     Zebrania z rodzicami odbędą się 14.09 ( wtorek) oraz 15.09 (środa) według poniższego harmonogramu.

     Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 15.09 (środa) o godzinie 17.30 w stołówce szkolnej.

     15.września- środa

     5-latki

     A.Górnowicz

     „na morzu”

     16.30

     „0a”

     M.Drążkowska

     M.Łapińska

     J.Mączkowska

     „w lesie”

     „0b”

     N.Lubińska

     „w teatrze”

     „0c”

     M.Pilcek

     „na łące’

     14.września- wtorek

     1a

     Bożena Szmaglińska

     201

     16.30

     1b

     Barbara Kin

     100

     16.30

     1c

     Magdalena Ubowska

     101

     16.30

     1d

     Karolina Tyborska

     200

     16.00

     1e

     Paulina Kuklińska

     201

     17.30

     2a

      Monika Glock

     101

     17.30

     2b

     Marta Podolska

     205

     16.30

     2c

      Justyna Pitroch

     203

     16.30

     2d

      Dorota Pestka

     203

     17.30

     3a

      Sylwia Osińska

     205

     17.30

     3b

      Kinga Dahlke

     204

     16.30

     3c

      Maria Kaźmierczak

     świetlica

     16.30

     3d

     Katarzyna Kniter

     200

     17.30

     3e

     Monika Mankiewcz

     204

     17.30

     4a

      Ewa Uske

     3

     16.30

     4b

      Maria Synak

     300

     16.30

     4c

      Rafał Lew Kiedrowski

     207

     16.30

     4d

      Małgorzata Pastwa

     300

     17.30

     4e

      Łukasz Łysak

     3

     17.30

     5a

      Hanna Wyrowińska

     207

     17.30

     5b

      Maria Guzelak-Robaszkiewicz

     415

     16.30

     5c

      Mateusz Knitter

     208

     16.30

     5d

      Anna Stanek

     208

     17.30

     6a

      Grażyna Kiedrowicz

     208a

     16.30

     6b

      Joanna Bet-Lewińska

     12

     16.30

     7a

      Daria Jażdżewska

     305

     16.30

     7b

      Tomasz Briegmann

     11

     16.30

     7c

      Wiesława Tyborska

     304

     16.30

     7d

      Joanna Buse

     308

     16.30

     7e

      Agata Malinowska

     10

     16.30

     7f

      Ewa Raith

     307

     16.30

     8a

      Michał Dalke

     302

     16.30

     8b

      Anna Pelowska

     303

     16.30

     8c

      Grażyna Jagoda

     306

     16.30

     8d

      Iwona Masiak

     206

     16.30

     8e

      Anita Krawczyk

     301

     16.30

      

   • 31.08.2021 r.
    • Zajęcia wspomagające

     Szanowni Rodzice,
     na podstawie  10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w  10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.
     W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów (do wyboru): język polski, język angielski, matematyka, historia, chemia, język niemiecki, geografia, informatyka, fizyka, biologia.
     Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów (może być to także grupa międzyoddziałowa lub międzyklasowa).
     Zajęcia odbywać się po lekcjach. Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie do 3 września 2021 r. Wzór deklaracji (do pobrania).
     Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca.
     Z poważaniem
     Aleksandra Mroczkowska

   • 1.09.2021 r.
    • Rozpoczęcie roku szkolnego

     4a Ewa Uske

     3

     10.30

     4b Maria Synak

     300

     10.30

     4c Rafał Lew Kiedrowski

     207

     10.30

     4d Małgorzata Pastwa

     300

     10.00

     4e Łukasz Łysak

     3

     10.00

     5a Hanna Wyrowińska

     415

     10.00

     5b Maria Guzelak-Robaszkiewicz

     415

     8.00

     5c Mateusz Knitter

     208

     10.30

     5d Anna Stanek

     208

     10.00

     6a Grażyna Kiedrowicz

     208a

     10.30

     6b Joanna Bet-Lewińska

     12

     10.30

     7a Daria Jażdżewska

     305

     11.00

     7b Tomasz Briegmann

     11

     11.00

     7c Wiesława Tyborska

     10

     11.00

     7d Joanna Buse

     308

     11.00

     7e Agata Malinowska

     304

     11.00

     7f Ewa Raith

     307

     11.00

     8a Michał Dalke

     302

     8.00

     8b Anna Pelowska

     303

     8.00

     8c Grażyna Jagoda

     301

     8.00

     8d Iwona Masiak

     206

     8.00

     8e Anita Krawczyk

     306

     8.00

   • 23.08.2021 r.
    • Spotkanie z ubezpieczycielami

     Szanowni Rodzice,

     Zapraszamy  do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia dla uczniów na rok szkolny 2021/22. Spotkanie z ubezpieczycielami odbędzie się 23.08.2021 r. o godzinie 17.00 w nowej sali gimnastycznej.