• Komunikaty dla rodziców:

   • Lista osób przyjętych:

   • Szanowni Rodzice

    od 2 marca 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice, rusza nabór do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach.

    W bieżącym roku przyjmujemy tylko zapisy dzieci urodzonych w 2015 roku.

     

    2. Kryteria rekrutacji, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium.

     

    Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice określa  zarządzenie 12/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dn. 02.02.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 

     

    3. Ważne informacje uzupełniające.

    Wniosek zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej w zakładce PRZEDSZKOLE a następnie REKRUTACJA.

    Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły (czynny od 7.00 do 15.00) lub wrzucić do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przy wejściu głównym do szkoły lub przesłać pocztą na adres: ul. Tuwima 2, 89-607 Chojnice do 18 marca.

    Proszę pamiętać, aby wniosek był podpisany przez oboje rodziców.

    Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona 23 kwietnia br na stronie internetowej szkoły.

    Zakwalifikowanie dziecka do Oddziału Przedszkolnego wiąże się ze złożeniem przez rodzica kandydata woli przyjęcia( oświadczenie również dostępne w zakładce REKRUTACJA; wymagane podpisy obojga rodziców).

    Oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu w terminie: 23-29 kwietnia 2021 r.

    4. Termin spotkania z rodzicami oraz informacje związane z organizacją roku szkolnego 2021/2022 będą podane na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.